همه نوشته در مجموعه

سعیدآّباد

چهار دیواری صنعتی۱۷۰۰متری به صورت دوبر

e4ba5199-45a0-4b7b-b4cc-22d346547706

چهار دیواری صنعتی۱۷۰۰متری به صورت دوبر در شهریار ۲۴۰متر سالن ۸۰۰متر باغچه میوه ۷۰متر بنای ویلایی ۲۵آمپر برق ۳فاز انشعابات نظیر گاز و آب و تلفن دوخط تلفن فعال به صورت قانونی با کنتور پایانکار و عدم خلاف از شهرداری…

ادامه مطلب