اخبار

توضیحات اخبار

پیش شماره های جدید شهریار و حومه

purple-phone-logo1-hi

پیش شماره های جدید شهریار و حومه

طرح حذف پیش کد تهران که مدتی پیش اجرا شد، بدین صورت بود که کلیه پیش کدهای شهرستانهای تابعه تهران، پیش شماره تلفن آنها حذف شد و هم کد شدند با تهران

برای مثال برای شهرستان شهریار اگر شماره بدین صورت بود ، ۰۲۶۲۳۲۲۰۰۰۰ ، شماره جدید شما میشود ۶۵۲۲۰۰۰۰

در واقع کد ۰۲۶۲ حذف شده و همچنین عدد ۶۵۲۲ جایگزین ۳۲۲ شده است، پیش شماره نیز مانند تهران ۰۲۱ می باشد.

ردیف

نام مرکز

کد قدیم

کد جدید

۱

شهدای شهریار ۱

۳۲۲

۶۵۲۲

۳۲۴

۶۵۲۴

۳۲۵

۶۵۲۵

۳۲۶

۶۵۲۶

۳۲۷

۶۵۲۷

۳۲۹

۶۵۲۹

(۸ – ۳ ) ۳۹۴

(۸ – ۳ )۴ ۶۵۹

(۳) ۳۴۹

(۳)۶۵۳۴

۲

بکه

(۲ – ۰) ۳۷۸

(۲ – ۰) ۶۵۷۵

۳

اندیشه ۳

(۹ – ۷ و ۴ – ۳ ) ۳۳۵

(۹ – ۷ و ۴ – ۳ ) ۶۵۳۵

۳۵۵

۶۵۵۵

۳۵۶

۶۵۵۶

۳۵۷

۶۵۵۷

(۹و ۲ – ۰) ۶۴۳

(۲ – ۰) ۶۵۵۹

۴

اندیشه ۳ (شهرک صدف)

(۷) ۳۵۵

(۷) ۶۵۵۵

۵

اندیشه ۱ (ش هاشمی)

۳۵۲

۶۵۵۲

۳۵۳

۶۵۵۳

۳۵۱

۶۵۵۱

(۲-۰)۳۵۰

(۲ – ۰)۶۵۶۲

۶

ملارد ۱ (ش میعادی)

(۴ – ۰)۳۶۷

(۴- ۰) ۶۵۶۷

(۹ -۲) ۳۶۶

(۹ – ۲) ۶۵۹۹

۷

خادم آباد (ش ذولفقاری)

۳۲۳

۶۵۲۳

۸

اندیشه ۲ (شهید شاهرخ)

۳۵۴

۶۵۵۴

۹

شهید اعرابیان

۳۶۴

۶۵۶۴

۱۰

وائین

(۹ -۵)۳۳۲

(۹-۵) ۶۵۳۲

(۳-۰) ۳۳۳

(۳-۰)۶۵۳۲

۱۱

جوقین (وحیدیه)

(۹ -۲) ۳۶۳

(۹ -۲) ۶۵۶۳

۱۲

شهید فرجی نوری

(۷-۱) ۳۶۵

(۷-۱) ۶۵۶۰

۱۳

اندیشه ۴

(۹ –۵) ۳۳۴

(۹-۵) ۶۵۳۴

(۱-۰)۳۳۵

(۱-۰)۶۵۳۵

(۲-۰)۳۳۴

(۲-۰)۶۵۳۴

۱۴

فردوس

(۹-۲) ۳۴۶

(۹-۲) ۶۵۴۶

۱۵

شاهد شهر

(۹و ۷ – ۲) ۳۴۴

(۹و ۷ – ۲) ۶۵۴۴

۱۶

صبا شهر (قاسم آباد)

(۹ -۳)۳۶۲

(۹ -۳) ۶۵۶۲

۱۷

نصیر آباد بدر

(۹- ۲)۳۹۵

(۹-۲) ۶۵۹۵

۱۸

نصیرآباد بدر (سوئیچ بحران)

۱۹

مصطفی خمینی

(۹و ۷ -۲)۳۷۶

(۹٫ ۷ -۲) ۶۵۷۶

۲۰

شهرآباد بزرگ صفا دشت

(۸ – ۲) ۳۴۳

(۸ -۲)۶۵۴۳

۲۱

خوشنام

(۶ -۲)۳۴۷

(۶-۲)۶۵۴۷

۲۲

امیرآباد خاتونلر (توانبخشی)

(۴-۰) ۳۷۴

(۴-۰)۶۵۷۴

۲۳

بیدگنه

(۴-۰)۳۷۲

(۴-۰)۶۵۷۲

۲۴

اسد آباد

(۹و۴-۲)۳۶۸

(۹و۴ -۲) ۶۵۶۸

۲۵

اصیل آباد

(۶-۳)۳۷۵

(۶-۳)۶۵۷۵

۲۶

یوسف آباد قوام

(۶-۳) ۳۵۸

(۶-۳) ۶۵۵۸

۲۷

باباسلمان

(۵-۳)۳۹۲

(۵-۳)۶۵۷۳

۲۸

گلگون

(۹و ۲-۰)۳۶۱

(۹و ۲ – ۰) ۶۵۶۱

۲۹

دهشاد بالا و پائین

(۹و ۳ – ۲) ۳۹۶

(۹و ۳ -۲) ۶۵۹۶

۳۰

رزکان

(۹ و ۳ – ۲) ۳۹۳

(۹و ۳ – ۲) ۶۵۹۳

۳۱

کردزار – ابراهیم آباد

(۹و ۲ -۰ )۳۷۳

(۹و.۲ -۰) ۶۵۷۳

۳۲

ملارد ۲ (مهرچین)

(۲ – ۰ )۳۶۹

(۲ – ۰) ۶۵۵۸

۳۳

فاطمیه

(۱ -۰ )۳۷۹

(۱-۰)۶۵۹۶

۳۴

یوسف آباد صیرفی

(۹و ۳ -۲)۳۷۷

(۹و ۳ -۲) ۶۵۷۷

۳۵

شهید ابراهیمی

(۳ -۲)۳۴۵

(۳-۲) ۶۵۴۵

۳۶

ارغش آباد

(۰)۳۹۹

(۰) ۶۵۹۹

۳۷

دکتر حسابی

(۹و ۶ -۰)۶۴۴

(۹و ۶ -۰) ۶۵۱۴

۶۴۵

۶۵۱۵

۶۴۶

۶۵۱۶

۶۴۷

۶۵۱۷

۶۴۸

۶۵۱۱

۶۴۹

۶۵۱۹

۶۴۰

۶۵۱۰

۳۸

Voice Mail ملارد

۵۵۵

(۸)۶۵۷۲

۳۹

Voice Mail

(۵-۴و ۲ – ۱)۴۴۴

(۹)۶۵۷۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *